محصولات

محصولات شرکت کایر صنعت در دو بخش شارژرها و تجهیزات تست و آزمایشگاهی طبقه بندی میشوند ، در بخش شارژرها با توجه به ولتاژ و جریان خروجی که تعیین کننده تعداد و نوع باتری میباشد محصولات طبقه بندی میشوند ، در بخش تجهیزات تست و آزمایشگاهی محصولات با توجه به عملکرد تقسیم بندی میشوند .

Model : KS400

در این مدل ولتاژ خروجی چهارصد ولت میباشد که در جریانهای مختلف از بیست الی پنجاه آمپر و تعداد خروجی از دو الی هشت خروجی عرضه میشوند و دارای نرم افزار کامپیوتری میباشند

اطلاعات بیشتر

Model : KS300

در این مدل ولتاژ خروجی سیصد ولت میباشد که در جریانهای مختلف از بیست الی پنجاه آمپر و تعداد خروجی از دو الی هشت خروجی عرضه میشوند و دارای نرم افزار کامپیوتری میباشند

اطلاعات بیشتر

Model : KS200

در این مدل ولتاژ خروجی دویست ولت میباشد که در جریانهای مختلف عرضه میشوند ، این شارژرها بصورت دستی بوده و یک خروجی دارند و دارای ابعاد مختلفی هستند

اطلاعات بیشتر

HRD TEST

این دستگاهها جهت انجام تست تخلیه سریع باتری مورد استفاده قرار می گیرند ، جریان تخلیه این دستگاه تا هزار و پانصد آمپر میباشد

اطلاعات بیشتر

Life cycle TEST

این دستگاه جهت انجام تست طول عمر باتری استفاده میشود و عملکرد آن کاملا اتوماتیک بوده و دارای نرم افزار کامپیوتری میباشد

اطلاعات بیشتر

Capacity TEST

این دستگاه جهت انجام تست ظرفیت باتری استفاده میشود و عملکرد آن کاملا اتوماتیک بوده و دارای نرم افزار کامپیوتری میباشد

اطلاعات بیشتر